ทำเนียบคนเก่ง
นักบัญชีคนเก่ง
06 มีนาคม 2552

นักบัญชีคนเก่ง

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร สมองใส...หัวใจ มกค. ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี ในโอกาสที่ได้รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย           ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศไทย 42 ทีม  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยนักศึกษาคณะบัญชีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกอบไปด้วย

1.       นายฆนากร เจตอธิการ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

2.       นางสาวณัฐยา ตรีสุคนธ์พงศ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3

3.       นายอานัตร แสงดาว  นักศึกษาชั้นปีที่ 3

และในโอกาสนี้ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม คณบดีคณะบัญชี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ประมวลภาพ "  นักบัญชีคนเก่ง  "
 เด็กเก่ง มกค
ขอแสดงความยินดีกับทีม Rainbow
หนังสือพิมพ์ “หอข่าว” คณะนิเทศฯ คว้ารางวัลดีเด่น
เก่งจริง เด็กวิศวฯ มกค.คว้ารางวัลชนะเลิศ
นักสร้าง Mobile Game
ทีมหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างชื่อ
นักศึกษาดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาคณะนิเทศฯ โฆษณา
เด็กหอการค้าไทย เก่ง ! สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ได้รางวัลจากการแสดงละครเวที
รางวัลชมเชย การจัดแสดงนิทรรศการ ด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ