ทำเนียบคนเก่ง
นักบัญชีคนเก่ง
06 มีนาคม 2552

นักบัญชีคนเก่ง

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร สมองใส...หัวใจ มกค. ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี ในโอกาสที่ได้รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย           ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศไทย 42 ทีม  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยนักศึกษาคณะบัญชีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกอบไปด้วย

1.       นายฆนากร เจตอธิการ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

2.       นางสาวณัฐยา ตรีสุคนธ์พงศ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3

3.       นายอานัตร แสงดาว  นักศึกษาชั้นปีที่ 3

และในโอกาสนี้ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม คณบดีคณะบัญชี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ประมวลภาพ "  นักบัญชีคนเก่ง  "
 ทีมนักศึกษาวิศวะฯ ม.หอการค้าไทย ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 AOT Marketing Plan Award
เยาวชนดีเด่นประกายเพชร ประจำปี 2555
วารสารศาสตร์ ม.หอการค้าไทยเจ๋ง
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สร้างชื่อระดับชาติ
เด็กเก่ง คณะบัญชี
นายกิติคุณ คัมภิรานนท์ ศิษย์เก่า มนุษยศาสตร์ สร้างชื่อเสียง
เกียรติบัตรชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
นักศึกษาดีเด่นคณะบัญชี
นักศึกษาดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์