บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
 
สาขา วันที่รับสมัคร วันที่สอบสัมภาษณ์
ภาคปกติ
กลุ่มวิชาการตลาด ตั้งแต่วันนี้ - 13 ก.ค. 2560 15 ก.ค. 2560
กลุ่มวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาการเงิน
ภาคค่ำ
กลุ่มวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันนี้ - 13 ก.ค. 2560 15 ก.ค. 2560
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการเงิน
ภาคเสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันนี้ - 13 ก.ค. 2560 15 ก.ค. 2560
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการเงิน
 
** สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร **
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-697-6886 , 02-697-6717 และ 02-697-6333
http://gs.utcc.ac.th