หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

หลักสูตร MBA แรกที่มีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัยผ่านระบบ Hybrid Learning System ให้คุณเข้าใจธุรกิจอย่างรู้จริงเป็นเร็วแล้วความสำเร็จก็เป็นเรื่องง่าย มีให้เลือกเรียนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์

กลุ่มวิชาการเงิน

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทุกๆ สภาพแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการเงินทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้สาขาการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ มีความรู้ทางการเงินที่มีความทันสมัย สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์กับการทำงานของตนตามสถานการณ์ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถนำพาองค์กรของตนประสบความสำเร็จทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดไป