หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

หลักสูตร MBA แรกที่มีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัยผ่านระบบ Hybrid Learning System ให้คุณเข้าใจธุรกิจอย่างรู้จริงเป็นเร็วแล้วความสำเร็จก็เป็นเรื่องง่าย มีให้เลือกเรียนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากวิชาที่หลากหลายทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและวางแผน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า ตลอดอายุวงจรของสินค้า ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งหลักสูตรนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการผลิตและการขนส่งของประเทศ