นางสาวศิลพร โพธิ์วุฒินุกูล 

นางสาวศิลพร  โพธิ์วุฒินุกูล     ชื่อเล่น รถเมล์

ดาวจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2554  และผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Photogenic 2011 และ รางวัล Miss 12 Plus Miracle 2011  จากการประกวด UTCC Freshman: The Color of ASEAN ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขาวิชาออกแบบเว็บและเนื้อหา

ความรู้สึกที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            เนื่องด้วยสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้มีการเรียนการสอนแบบ Hybird – Learning System ด้วยการเรียน Ipad 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน Hybird – Learning System  ด้วย Ipad 2   ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่การเรียนการสอนด้วย Ipad 2  ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างดี มีคณะให้เลือกเรียนที่หลากหลายและจบไปสามารถหางานทำได้ง่ายค่ะ

ความรู้สึกที่ได้เป็นดาว

            รถเมล์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตำแหน่งอันทรงเกียรติที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ซึ่งทำให้น้องรถเมล์ได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ ที่เข้าประกวดดาว – เดือนในครั้งนี้  ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาเรียนรู้ที่ไหนได้  ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งจะช่วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย

 

UTCC Star ดูทั้งหมด

นายธนกร อมรภักดีเจริญ

นางสาวอนุรดี หลีกันชะ