ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทั้งหมด 4 วิชา ดังนี้

  1. วิชา MB 001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

  2. วิชา MB 004 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

  3. วิชา MB 005 ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

  4. วิชา MB 006 การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ


เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 7 เมษายน - 7 มิถุนายน 2558

  • ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ : เริ่มเรียนวันที่ 7 เมษายน 2558
  • ภาคเสาร์-อาทิตย์ : เริ่มเรียนวันที่ 18 เมษายน 2558

 

หมายเหตุ: ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน และการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น.