นักเรียนทั่วประเทศแห่สอบ TMC

          นักเรียนทั่วประเทศแห่สอบ TMC เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และหวังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นศูนย์สอบสำหรับการแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต็มไปด้วยความคึกคัก อันเนื่องมาจากมีนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางมาสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ( 2nd Thailand Mathematics Contest - TMC ) 
     การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากลหลังจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับชั้น และเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้พัฒนา และแสดงศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ บนเวทีแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมกับคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สนาม IMC - International Mathematics Contest ประเทศสิงคโปร์ ที่จัดการแข่งขันขึ้นทุกปีโดย สหภาพ IMC 
     โครงการดังกล่าวเป็นการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ที่การจัดสอบแบ่งตามระดับชั้น รวม 9 ระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการแข่งขัน จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกเป็นการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ที่จัดสอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 16 ศูนย์สอบ ซึ่งกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น ศูนย์สอบอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รอบที่สอง เป็นรอบพิเศษรับเชิญ ซึ่งคัดเลือกมาจากนักเรียนที่ทำคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ของการแข่งขันรอบแรก รวมทั้ง นักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน TMC กำหนด ซึ่งสามารถนำผลงานสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันรอบนี้ได้ ประกอบด้วย

  • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • ผ่านการคัดเลือก สอวน.ค่าย 1 สู่ค่าย 2 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทุกศูนย์สอบทั่วประเทศ
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงขึ้นไปในการแข่งขันรอบสอง ของ สสวท.ประจำปีการศึกษา 2554
  • ได้รับรางวัลชมเชยขึ้นไปในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี 2554 ของสมาคมคณิตศาสตร์
  • ได้รับรางวัลชมเชยขึ้นไป ในรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2554
  • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ปีการศึกษา 2554 รายการใดรายการหนึ่ง
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงขึ้นไป ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

     สำหรับรอบพิเศษรับเชิญ ซึ่งเป็นรอบค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์นั้น จะเป็นการรวมศูนย์สอบเดียวเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยการสอบรอบนี้ จะมีรางวัลแบ่งระดับตามคะแนน กล่าวคือ คนที่ทำคะแนนได้สูงสุด 5% แรก จะได้รางวัลเหรียญทอง สูงสุด 10% ต่อมา เป็นรางวัลเหรียญเงิน สูงสุด 20 % ต่อมา เป็นเหรียญทองแดง และ 30% ต่อมา เป็นรางวัลชมเชย ทั้งนี้ นักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดทุกระดับชั้นของ 5% แรก จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ เพื่อไปแข่งขัน 2012 IMC -International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่จัดการแข่งขันขึ้น ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี รวมทั้ง ได้รับถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมกันนั้น นักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดอันดับสอง และสาม ของทุกระดับชั้น จะได้ทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ
อนึ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ผู้ดำเนินการ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยการให้สิทธิพิเศษและโควต้าแก่นักเรียน ที่ได้รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงินจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์ประเทศไทย รอบค้นหาอัจฉริยภาพฯ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ได้ทันที โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน และหากคนใดได้คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็สามารถรับทุนการศึกษาฟรีอีกด้วย
 

ประมวลภาพ "การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย"  คลิกที่นี่