ม.หอการค้าไทย ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการผลิตภาพยนตร์สั้น


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวส. ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
จับกลุ่มเพื่อน love 3 คน สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด "ขยะสร้างรายได้" จ.ระยอง 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 พร้อมรับของรางวัลมากมายจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

* ผู้เข้ารอบจะต้องนำกล้อง (อย่างน้อย 1 ตัว) และคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อ มาเอง
* แต่ละกลุ่มอยู่ต่างโรงเรียนกันได้
* ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ อาจารย์อรดล แก้วประเสริฐ โทร 0809002526/ ไลน์: oradol/ e-mail: oradol@gmail.com
หรือ https://www.facebook.com/groups/1435893339840948/

Training & Seminar

อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

ดูรายละเอียด