กองวิเทศสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย เชิญชวนฟังบรรยายจาก ทูตลิทัวเนีย


กองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญอาจารย์  นักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายโดย H.E Ina Marciulionyte,  ทูตประเทศลิทัวเนีย  ประจำประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง  Its Political & Economic Developments and Prospects for Developing Further Cooperation Between Lithuania and Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน  2560   เวลา  14.00-15.30 น.  ณ ห้อง IDE Center  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบถามเพิ่มเติมที่กองวิเทศสัมพันธ์  โทร. 02-697-6774
สำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/Bvzvcv   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด