โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

Training & Seminar

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียด

โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

ดูรายละเอียด