สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ (UTCC) จัดสัมมนา Work Engagement


สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จะจัดเสวนา "Work Engagement " 
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00-12.00  โดยเชิญคุณกิติ  มาดิลกโกวิท  Director Attached to President-Corporate  SCG     ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณปรีชา  โกคะธนวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์การ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/4kAy22Y3yD6v4mu23. ด่วนรับจำนวนจำกัด

Training & Seminar

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด

ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด