ศูนย์ IDE เชิญชวนอบรมเวิร์คชอปการทำอาหารสูตรดั้งเดิม ( Authentic Recipes )


เวิร์คชอปการทำอาหารสูตรดั้งเดิม ( Authentic Recipes ) 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 13.00 น.

ณ Food lab อาคาร 16 ชั้น 1

Training & Seminar

ไขข้อข้องใจได้ทุกๆ ปัญหา วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561

ดูรายละเอียด