ศูนย์ IDE เชิญชวนอบรมเวิร์คชอปการทำอาหารสูตรดั้งเดิม ( Authentic Recipes )


เวิร์คชอปการทำอาหารสูตรดั้งเดิม ( Authentic Recipes ) 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 13.00 น.

ณ Food lab อาคาร 16 ชั้น 1

Training & Seminar

ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60

ดูรายละเอียด

โดยคุณศีลวัต ศินติวิสัฏฐ์

ดูรายละเอียด