คณะเศรษฐศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น Super Bullish


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป   "เทคนิคพิชิตการลงทุนในตลาดหุ้น Super Bullish"  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 6,600 บาท หากลงทะเบียนก่อน  31 มกราคม 2561  จะได้รับส่วนลด 10% เหลือเพียง 5,900 บาท  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 กุมภาพันธ์  2561  อบรมในวันที่17-18  กุมภาพันธ์  2561  ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO07ycPlnTaaP3grB3tZEkxgyCO1EjtzGtiNcP31BTzC3Axw/viewform

Training & Seminar

วันที่ 25 มกราคม 2561

ดูรายละเอียด

โครงการ UTCC working Papers

ดูรายละเอียด