เชิญฟังการนำเสนอผลงานวิจัยผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยTraining & Seminar

อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

ดูรายละเอียด