รับสมัครเข้าอบรมเป็นผู้ประกาศข่าว


สำหรับท่านที่อยากสอบผู้ประกาศนะคะ

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2561
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีประกาศให้หน่วยงานวิชาการและวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ ได้เสนอโครงการ และรับเลือกเป็น 1 ใน 35 หน่วยงานจัดอบรมทั่วประเทศ
ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) จึงได้กำหนดหลักสูตรการอบรมแก่บุคคลทั่วไป นิสิตและนักศึกษา ดังนี้
.
2. กำหนดการอบรมและค่าธรรมเนียม
1) ระดับต้น 9-11 มี.ค 61 บุคคลทั่วไป 4,000 บาท /น.ศ. ป.ตรี 3,000 บาท
2) ระดับกลาง 12-15 มี.ค 61 บุคคลทั่วไป 5,000 บาท /น.ศ. ป.ตรี 4,000 บาท
3) ระดับสูง 16-18 มี.ค 61 บุคคลทั่วไป 6,000 บาท /น.ศ. ป.ตรี 5,000 บาท
.
3. สถานที่จัดการอบรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
.
4. เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนดำเนินการสมัคร
(กรุณาเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ pdf เพื่อ upload ตอนกรอกใบสมัคร)
1) สลิปหรือภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงินค่าอบรม
2) สำเนาบัตรประชาชน (โปรดถ่ายสำเนาและนำมาส่งในวันอบรม)
3) รูปถ่ายหน้าตรง (ลักษณะเหมือนรูปติดบัตร)
.
5. วิธีการสมัคร
1) โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 030-0-29884-1 ชื่อบัญชี AMSAR CENTER (กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อแนบกับใบสมัครออนไลน์)
2) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://rebrand.ly/utcc-nbtc61
.
6. ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผศ.ดร. อรดล แก้วประเสริฐ โทร. 080-900-2526 หรืออีเมล oradol@gmail.com คุณอัญ กุลภัทรา มนฑา 083-777-5063 หรือ 02-697-6605 อีเมล ausama_1@hotmail.co.th
*หมายเหตุ หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 ท่านในแต่ละระดับจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

 

ใบสมัคร  https://www.surveymonkey.com/r/utcc-nbtc61

https://www.facebook.com/NitadeGangFanPage/photos/a.214605581882885.59202.213652591978184/1808825882460839/?type=3&theater

 

Training & Seminar

อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

ดูรายละเอียด