เชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแบรนด์ผ่านนวัตกรรม”ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแบรนด์ผ่านนวัตกรรม” โดยคุณบุญญาภา บุญทองรุ่งทวี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ NR Nanofiber Sports ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาที่ใช้นวัตกรรมนาโนมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สามารถลดอาการบาดเจ็บจากออกกำลัง ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ 99.99% และมีประโยชน์อื่นมากมายจากนวัตกรรมนาโน ผู้เข้าร่วมการบรรยายจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์ การจัดการนวัตกรรม การบริหารผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และ การดูแลบริหารตราสินค้าสำหรับ SMEs  โดย คุณบุญญาภา บุญทองรุ่งทวี

ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น.

คุณบุญญาภา บุญทองรุ่งทวีเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่สร้างตราสินค้าด้วยตนเอง เธอได้รับรางวัลชนะเลิศในโปรแกรมการแข่งขันของหลักสูตร IDEA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนอีกด้วย  

ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนฟรี ได้ที่ https://goo.gl/forms/tdH1q1YmYcS9NnLX2 หรือแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่ 

Training & Seminar

12-13 พฤษภาคม 2561 นี้

ดูรายละเอียด

เจ้าของ Brand NR Nanofiber Sport

ดูรายละเอียด