การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WIL)Training & Seminar

อยากเข้าใจว่า FinTech, Blockchain, Bitcoins คืออะไร ห้ามพลาด!!

ดูรายละเอียด