ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ จำกัด


สัมมนาฟรี ! "STARTUP IN FAMILY BUSINESS" การลงทุนยุคใหม่ เพื่อการเติบโตในธุรกิจครอบครัว

ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ จำกัด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ

"STARTUP IN FAMILY BUSINESS" 

กลยุทธ์การเติบโตด้วยการระเบิดจากข้างใน

 

ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของธุรกิจครอบครัว ซึ่งไม่เพียงบริหารธุรกิจเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่ต้องหมายถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้

        จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Startup in Family Business ซึ่งจะทำให้ธุรกิจครอบครัวได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลดีต่อการแข่งขันและการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ด้วยการผลัดดันให้เกิด Startup ในธุรกิจครอบครัว การสัมมนาในครั้งจะทำให้ทุกท่านได้มารู้จักธุรกิจ Startup ในมุมของผู้สร้างโอกาสในการลงทุน ทายาทธุรกิจครอบครัว และเจ้าของธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว พวกเขามีเคล็ดลับอย่างไร งานนี้…ห้ามพลาดราคาบัตร : ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
                       ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ดำเนินรายการ : FAMZ Co.,Ltd.

ลงทะเบียนที่http://famzgroup.com/famzstartup/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :   

คุณฐิติมา 064-9699147      

คุณโสภิดา 095-7069020      

E-mail : contact@famzgroup.com

ส่งการตอบรับภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น !

กำหนดการงานสัมมนา :

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

 

09.00 – 09.10 น. 

กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      

09.10 – 10.00 น.   

นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Growth and sustainability of Family Businesses in set”

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ดร.สิริรัฐ บุญรักษา

ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว บริษัท FAMZ Co.,Ltd.

10.00 – 11.30 น.   

เสวนา “STARTUP IN FAMILY BUSINESS”

1. คุณณัฐพล  วิมลเฉลา

Director of New Business Development at Siam Rajathanee Group of Companies

 

2. คุณศิริเพ็ญ สุนทรมั่นคงศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

 

3. คุณณัฐชา ฉายรังษี

เจ้าของ “skinfac”  สกินแคร์ของคนไทย สำเร็จได้จากการทำ STARTUP ครั้งแรก

 

4. คุณกฤษฎ์ อักษรวงศ์

Financial Advisor

 

ผู้ดำเนินรายการ :  ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

11.30 – 12.00 น.

Q&A

 

 

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด