นศ.คณะมนุษย์ฯ รับรางวัลผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวเมี่ยวหยา หลิว นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาจีน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงแรมรัชดาซิตี้ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 ท่านผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

UTCC Star ดูทั้งหมด

DJ. บุ๊คโก๊ะ

กุ๊กกิ๊ก กชกร