พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ติดต่อสอบถาม

  • ชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา โทร.02-697-6021-22
  • ฝึกซ้อมบัณฑิต/การแต่งกายเข้ารับปริญญา โทร.099-828-0248
  • เสื้อครุยวิทยฐานะ/แถบเกียรตินิยม โทร.02-697-6896
  • ถ่ายภาพบัณฑิต โทร.02-697-6993
  • หนังสือทำเนียบบัณฑิต สูจิบัตร และดีวีดี โทร.02-697-6901
  • ของที่ระลึกบัณฑิต โทร.02-697-6861
  • สอบถามอื่น ๆ เกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร โทร.02-697-6874