ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560 และค่าย “คุณธรรมจริยธรรม” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 (จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า, รอบบ่าย) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียด >>