เชิญชวนชาว มกค. บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล


โครงการบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " ถวายเป็นพระราชกุศลแก่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560 เวลา9.00-15.00 น. 
ณ อาคาร 10 ชั้น 1