มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปลางปี (เทอม2/2560)หลักสูตรที่เปิดรับ

รับสมัครกลางปี  ปีการศึกษา 2560   รับสมัครภายในวันที่ 28 มกราคม 2561  เปิดเรียนวันที่  8 มกราคม  2561  รับสมัครได้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2561 

(วันสุดท้ายเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา)   

สมัครออนไลน์ ได้ที่    http://admission.utcc.ac.th/page-apply.php

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับสมัคร  จันทร์-ศุกร์  
เวลา 8.30-17.00 น.  โทร. 02697-6766-8