ขอเชิญร่วมโครงการ ตักบาตรพระกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญร่วมโครงการ ตักบาตรพระกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามารับบิณบาต

1.หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าแก้วเจริญธรรม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

2.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

3.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

4.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

5.หลวงปู่วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

6.หลวงปู่บุญจันทร์ จันทสีโล วัดป่ากิ่วดู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

7.หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

8.หลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

9.พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10.พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

(พร้อมพระติดตามประมาณ 10 รูป)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กำหนดการ

เวลา 07:00 น. พระเถระพร้อมพระติดตามเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เวลา 07:30 น. พระเถระและพระติดตามออกเดินรับบิณฑบาต

เวลา 08:00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 08:30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และอนุโมทนา

เวลา 09:45 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานในพิธีถวายผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดัปกรณ์

เวลา 10:00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เวลา 11:00 น. ถามตอบปัญหาธรรมะ พิธีทำวัตรขอขมา และถวายจตุปัจจัย

เวลา 11:30 น. เสร็จพิธี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ติดต่อสอบถามโทร : 095-161-4559 (มิ้น)  

Line ID : mn27nm (นุ๊ก)

Facebook : @utcckammatanclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สำหรับนักศึกษาจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมด้านคุณธรรมฯ จำนวน

1 ชม. สำหรับช่วงตักบาตร (07:30)

2 ชม. สำหรับช่วงฟังพระธรรมเทศนา (10:00)