โครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2)


ศูนยเอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้ร่วมมือกับ Thailand Smart Center : TSC หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  จัดครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2)  ที่มีองค์กรชั้นนำกว่า 20 บริษัทฯ  มาให้ความรู้และช่วยเหลือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ  (บริษัทพี่ช่วยน้อง) 

ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม โครงการ"Big Brother 50 (Season 2)" ตาม Links   https://goo.gl/7r3FfU