มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโอสถสภา ภายใต้ชื่อ “ทุนเจ้าสัว”คุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ และประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิโอสถสภา มอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ “ทุนเจ้าสัว” ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ คุณนิติ โอสถานุเคราะห์ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมในพิธี ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560