ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวการปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560-2561 และการใช้จ่ายเทศกาลกินเจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจงบประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560 และภาวะหนี้ครับเรือน และ พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และผศ.ดร.ธนวรรธ์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องเรียน 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560