มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับภาค กลุ่มกรุงเทพมหานคร


ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน
มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับภาค กลุ่มกรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:00 - 12:00 น.
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
***นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. กิจกรรมเชียร์ระดับระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมระดับคณะ ด้านส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต จำนวน 6 ชั่วโมง
*** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/1HBVQf หรือ QR Code
*** ปิดการลงทะเบียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560