ขอเชิญชม "เพลงพื้นบ้านใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ 9"


ขอเชิญชวนทุกท่านชมการแสดง "เพลงพื้นบ้านใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ 9" ในช่วงนิทรรศการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 18.00 - 21.30 น. ณ เวทีกลาง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ครูเพลง เยาวชนฯ จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเครือข่าย