การประกวดแผนธุรกิจการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม


การแข่งขันแผนธุรกิจในวิชาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชา GE101 การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีโจทย์การสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยเขตห้วยขวาง จะเริ่มแข่งในห้องเรียนตั้งแต่ ช่วงวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2560 และ จะมีแข่งรอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  โดยในวันแข่งขันชิงชนะเลิศ จะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ไม่สะดวกในการมาร่วมชมจริงได้รับชมกันอีกด้วย 

โปรดติดตามกัน นะคะว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมีโครงการแผนธุรกิจอะไรดี ๆ ให้กับชุมชนห้วยขวาง กันบ้าง