สาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย เชิญชมการแสดงละครเวทีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาท่านใดที่จะซื้อบัตรชมละครเวทีเรื่อง “หนึ่งหลังคากับสัญญาณเชิงเลข” โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ ในราคาปกติใบละ 300 บาท ลดเหลือใบละ 250 บาท 

**ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง** 

ติดต่อจองบัตร https://goo.gl/forms/hlXhmleW7aFlNPup1 และสอบถามได้ที่โทร 089-227-7772 หรือ FB. : UTCC Performing Arts

#หนึ่งหลังคากับสัญญาณเชิงเลข #PA