เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าสอบตรงเพื่อชิงทุนการศึกษาทุกประเภทกับทางคณะใน 5 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
4. สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
5. สาขาการจัดการธุรกิจอีเว้นท์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2561  และจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์   2561  เวลา  9.00 น. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สอบถามเพิ่มเติม  0953675514