ครบรอบหอการค้าไทย 85 ปีรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี  พร้อมด้วย  ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ามอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสครบ 85 ปี หอการค้าไทย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะกรรมการหอการหอการค้าไทย ณ ที่ทำการหอการค้าไทย ถ.ราชบพิธ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561