คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญชวนประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ สายอาชีพ


 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม LOT 

 แผนธุรกิจด้านบริการหรือโลจิสติกส์  

คลิกรายละเอียด