ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.หอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ประจำปี 2561สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์แบบไทย  โดยได้นิมนต์พระวัดพรหมวงศาราม มาทำพิธี  จำนน 9 รูป  พร้อมกันนี้ ได้ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมประกอบพิธีให้ในวันนี้  โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดไทยประยุกต์ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคาร 10 ชั้น 2