สโมสรนักศึกษา จัดพิธีรดน้ำดำหัว แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสโมสรนักศึกษา  ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จัดพิธีรดน้ำดำหัวภายในแนวคิด "เด็กหัวยุคใหม่  สาดน้ำแบบไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์"  ประจำปี 2561  โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและได้มอบคำอวยพรแก่ลูกศิษย์ นักศึกษาที่มาร่วมงานในวันนี้ ณ บริเวณอาคาร  3 ชั้น 1 วันที่ 10 เมษายน  2561