ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ แถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าว “พฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561”   โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ จะทำกิจกรรม ทำบุญ ร้อยละ 82.1 รดน้ำดำหัว 81.9 และเดินทางท่องเที่ยว ต่างจังหวัด  81.5 ตามลำดับ  และมีการวางแผนไปท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด 32.9  รองลงไป คือไปเที่ยวภายในประเทศ ยังจังหวัดภูมิลำเนา ของตัวเอง  และยังพบว่า ปีนี้ อยากให้เล่นสงกรานต์พรมน้ำพองาม แต่งกายชุดไทย มากเป็นอันดับ  1  ส่วนบุคคลที่อยากรดน้ำดำหัวมากที่สุด ศิลปินดารา มากที่สุด คือ โป๊ป ธนวรรธน์  วรรธนะภูมิ กับ เบลล่า ราณี  แคมแบล  ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561