ว.นานาชาติ ออกแนะนำมหาวิทยาลัยไกลถึงเมืองจีนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมโดย ดร.จักรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้เดินทางไปแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ เมืองคุณหมิง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา