พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TEPCoT รุ่น 10นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 10 ที่สำเร็จหลักสูตรโดยมี คุณกลิน  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 10  จำนวน  118  ท่าน  เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561