มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ อารีบาบาและ Lazada อบรมให้ผู้ประกอบการ OTOP


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

1. http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/937171aeee9f95b370a44d4de2f3424a/
2. http://www.thaipr.net/education/776107
3. http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=23857
4. https://www.matichon.co.th/news/556574