ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2560


ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2560 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ระดับ 77.0 ซึ่งเป็นผลมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคงประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ร้อยละ 3.6 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ขยายตัวกว่าร้อยละ 3 ครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ 3 และทั้งปีโตได้ร้อยละ 3.3 รวมถึงการส่งออกในช่วงเดือนมีนาคมที่มีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.22 ผลผลิตทางการเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น
       
       นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 65.4 โอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ 78.6 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 94.0 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ 

ลิงค์แหล่งที่มาของข่าว  
http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000045090