เลือกเรียน ธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกเรียน ที่ ม.หอการค้าไทย


 

"เนื่องจากเป็นสาขาที่มีมายาวนาน หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามโลกปัจจุบัน"
ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่