ม.เอกชน ยังรับได้ เกือบ 5 หมื่นคน


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47 แห่งยังมีที่นั่ง 47,795 คน รองรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน

อ่านลิงค์ข่าว่  https://www.dailynews.co.th/bangkok/580559