มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมมือกับ ล็อกเลย์ แจกไอแพดกว่า 3000 เครื่อง


อ่านลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

1. http://www.thaipr.net/education/787811
2. 
http://www.newswit.com/gen/2017-06-19/7be06d923f844472e1298fdb7a083b46/
3. http://www.newswit.com/gen/2017-06-22/c8bfdde84a8c4109ce2718ae2f4aa037/
4. http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/26830
5. http://www.thairath.co.th/content/979712
6. https://www.matichon.co.th/news/586680
7. http://www.thaipr.net/education/788531