‘กอบกาญจน์’ ห่วงท่องเที่ยวขาดแคลนบุคลากรคุณภาพขอขอบคุณ สื่อมวลชน    

ลิงค์ข่าว สำนักข่าวไทย  

http://www.tnamcot.com/view/594ca481e3f8e4d032374bfc

ลิงค์ข่าว ผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000064212

ลิงค์ข่าว เดลินิวส์ ออนไลน์ 

https://www.dailynews.co.th/economic/581444