ผศ.ดร. ธีริน วาณิชเสนี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย อธิบายเกี่ยวกับ e-Commerce ระหว่างประเทศผศ.ดร. ธีริน วาณิชเสนี อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อธิบายเกี่ยวกับ e-Commerce ระหว่างประเทศว่า การจะเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน Exhibition ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการออกบูธไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ต่างประเทศ ที่ผ่านมาบบูธ THAIFEX 2017 ผู้ประกอบการลงทุนกับการออกบูธไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

การทำธุรกิจระหว่างประเทศจึงมีค่าใช้จ่ายและเวลาที่มหาศาล ไม่ใช่เพียงแค่การออกบูธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่ต้องศึกษาทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคระดับโลก ซึ่งปัจจุบันโลกทั้งหมดถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมจะช่วยให้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้น ในการสนับสนุนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้ตลาด e-Commerce มีการเติบโตมากขึ้นในทุกประเทศ
 

ในปี 2021 จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับ e-Commerce มากกว่า 2 พันล้านคน โดยเฉพาะในประเทศจีนที่เป็นมหาอำนาจทางตลาด e-Commerce แซงสหรัฐฯ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของมูลค่าการค้า ขณะที่ประเทศในปัจจุบันที่มีระบบ 4G สามารถทำได้รวดเร็วใหญ่มากขึ้น สอดคล้องกับการที่จะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0

“ในอนาคตจะมี 5G เข้ามารองรับมากขึ้น เราจะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าการกระพริบตาเสียอีก ประเทศไทยมีมูลค่า e-Commerce เติบโตที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ B2C ในปี 2558 เติบโตอยู่ใน TOP 5 ของโลก เป็นลอง จีน สหรัฐฯ สิงคโปร์ ณี่ปุ่น และแคนาดา” ผศ.ดร. ธีริน วาณิชเสนี อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอขอบคุณ  Smart SME Channel 

 ลิงค์อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่  https://www.smartsme.tv/content/70901