ม.หอการค้า ร่วม ล็อกเล่ย์ แจกไอแพด นักศึกษา เข้าใหม่


  
       *** ล็อกซเล่ย์ ร่วมมือ ม. หอการค้าไทย แจกนิวไอแพด 2017 นักศึกษาใหม่ ปี 60 
       
       สุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบาย และความมุ่งมั่นในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ยกระดับนวัตกรรมการเรียนการสอนจากรูปแบบ ยูทีซีซี ไอไฮบริด (UTCC iHybrid) ไปสู่ดิจิตอล ไฮบริด เลิร์นนิ่ง ซิสเต็มส์ (Digital Hybrid Learning System Learning with iPad) ที่นำไอแพดมาเป็นเครื่องมือสำคัญในระบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง ล็อกซเล่ย์ และ ม. หอการค้าไทย ในโครงการแจกฟรี นิวไอแพด รุ่น Wi-Fi 32GB แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท โดย ล็อกซเล่ย์ เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) (Apple South Asia-Thailand Inc.) แต่งตั้งให้เป็น Apple Authorized Education Reseller ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับมหาวิทยาลัยที่จะได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มทยอยมอบให้นักศึกษาใหม่ที่มาสมัครเรียน และปฏิบัติตามเงื่อนไขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลิงค์ข่าวจาก

 http://www.manager.co.th/celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9600000066941​