ม.หอการค้าไทย แถลงผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2560


ผลสำรวจระบุ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีนี้ คาดว่า จะมีเงินสะพัด 6,222 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 6 ปี ถ้านับรวมธุรกิจท่องเที่ยวจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ 1 หมื่นล้านบาท

ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีนี้ คาดว่า จะมีเงินสะพัด 6,222 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 6 ปี และขยายตัว 7.7% และหากรวมธุรกิจท่องเที่ยวด้วยแล้ว จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 10,000 ล้านบาท 

เนื่องจากประชาชนจะออกไปทำบุญไหว้พระเพิ่มขึ้นถึง 67.1% เมื่อเทียบกับช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา สำหรับจำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญก็เพิ่มขึ้น ถึง 60.6% และประชาชนยังเห็นว่ากิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ คึกคักมากกว่าปีที่ผ่าน

ผลสำรวจระบุ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีนี้ คาดว่า จะมีเงินสะพัด 6,222 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 6 ปี ถ้านับรวมธุรกิจท่องเที่ยวจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ 1 หมื่นล้านบาท ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีนี้ คาดว่า จะมีเงินสะพัด 6,222 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 6 ปี และขยายตัว 7.7% และหากรวมธุรกิจท่องเที่ยวด้วยแล้ว จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 10,000 ล้านบาท  เนื่องจากประชาชนจะออกไปทำบุญไหว้พระเพิ่มขึ้นถึง 67.1% เมื่อเทียบกับช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา สำหรับจำนวนเงินที่ใช้ในการทำบุญก็เพิ่มขึ้น ถึง 60.6% และประชาชนยังเห็นว่ากิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ คึกคักมากกว่าปีที่ผ่าน

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
1. https://www.dailynews.co.th/bangkok/583818
2. http://www.moneychannel.co.th/news_detail/17774
3. http://money.sanook.com/495361/
4. http://www.thairath.co.th/content/996910