ข่าวเปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


ทุบโต๊ะข่าว 28 มิย 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/ed5mIX-JSCM


ทุบโต๊ะข่าว 29 มิย 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/_s09M3CUzOE
 

แมกาซีนข่าว 1 กค 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/tIWM_717HBQ
 

แมกาซีนข่าว 2 กค 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/asCNaqckWyA
 

ล้อมวงข่าว 3 กค 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/ST-0hg_xvS0
 

ล้อมวงข่าว 30 มิย 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/0pK5wziegZY

 

ข่าวอรุณ 4 กค 60 หอการค้าไทย

https://youtu.be/eyviySzo_dU