ส่องตัวเลขละเมิดทางเพศโดยคริสตจักร VS พระสงฆ์ไทย ขยะซุกใต้พรม 'รอยด่าง' แห่ง 2 ศาสนา


อ้างภาพและข่าว จาก สำนักข่าวอิสรา   อ่านข่าวเพิ่มเติม ได้จากลิงค์

https://www.isranews.org/isranews-news/item/57839a.html